Osobní údaje, které potřebujeme pro uskutečnění objednávky:

 • Jméno a příjmení - ať víme, komu zboží poslat
 • Úplná poštovní adresa - abychom věděli, kam vám máme zboží poslat
 • Telefon - pro potřeby dopravce a pro nás v případě komplikací
 • E-mail - pro potvrzení objednávky, zaslání údajů pro platbu a o informování o cestě balíčku, případně pro potřeby komunikace mezi námi
 • Bankovní spojení – o to požádáme pouze v případě, že budeme vracet peníze na Váš účet - na základě reklamace, či odstoupení od smlouvy v zákonné lhůtě

Osobní údaje, které potřebujeme pro vyřízení dotazu:

 • Jméno a příjmení - ať víme, jak vás oslovit
 • E-mail - ať víme, kam máme zaslat odpověď

Tyto vaše osobní údaje budou uloženy u dotazu po dobu max. 12 měsíců. Na vaši žádost je smažeme okamžitě.
 
Vaše osobní údaje zpracováváme v rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR)

Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

1.) Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnost XEN s.r.o., IČ: 19614411, DIČ: CZ19614411 se sídlem Svatopluka Čecha 2238/34 Jablonec nad Nisou, 46602, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 50891 (dále jen: „správce“).

2.) Kontaktní údaje správce jsou:

Adresa:
Martin Skalník
J. K. Tyla 146/3,
Jablonec nad Nisou
466 05


Eshop:  www.xenequipment.com
E-mailová adresa: martin.skalnik@xenequipment.com
Telefonní číslo: +420 724 243 139

3.) Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1.) Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2.) Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1.) Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

2) Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

3.) Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 
IV. Doba uchovávání údajů

1.) Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu).
 • u dotazu z rychlého kontaktního formuláře je to max 12 měsíců. Na vaši žádost údaje smažeme okamžitě.

2.) Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1.) Příjemci osobních údajů jsou osoby

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.

Jedná se o tyto společnosti:
Česká pošta s.p. (doprava zboží) IČ 47114983
Zásilkovna s.r.o. (doprava zboží) IČ 28408306
Direct Parcel Distribution CZ s. r. o.(doprava zboží) IČ: 61329266
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (finanční služby) IČ 64948242
GOPAY s. r. o., (finanční služby), IČ: 26046768
EVici webdesign s.r.o., (zajištění služeb eshopu - platforma upgates) IČO: 28598661

2.) Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI. Používání souborů cookies

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě našich webových stránek stahují do Vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná.

Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatování si Vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokážou také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené Vaší osobě a Vaším zájmům.

Na našich webových stránkách používáme následující cookies:

 • Nezbytné cookies
  Tyto soubory cookie nám umožňují zapamatovat si vaše základní volby a vylepšují uživatelský komfort. Jsou nezbytné k tomu, aby web správně fungoval, takže není možné je vypnout.
 • Analytické cookies
  Analytické cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a našich reklamních kampaní. Jejich pomocí určujeme počet návštěv a zdroje návštěv našich internetových stránek.Data získaná pomocí těchto cookies zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které ukazují na konkrétní uživatelé našeho webu. Pokud vypnete používání analytických cookies ve vztahu k Vaší návštěvě, ztrácíme možnost analýzy výkonu a optimalizace našich opatření.
 • Marketingové cookies
  Tyto soubory cookie se používají k tomu, aby pro vás byly reklamní zprávy relevantnější. Zabraňují neustálému opakování stejné reklamy, zajišťují správné zobrazení reklam inzerentů a v některých případech vybírají reklamy podle vašich zájmů.

Kdo pro nás cookies/osobní údaje zpracovává?

 • Poskytovatel služby Google Analytics, Ads a Doubleclick je společnost Google Ireland Ltd. se sídlem Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko, v souladu se svými podmínkami –  můžete si je přečíst tady.
 • Poskytovatel služby Sklik, Zbozi.cz je společnost Seznam.cz, a.s. se sdílem Radlická 3294/10 150 00 Praha 5, IČ: 26168685, DIČ: CZ26168685

Detailní cookies si můžete zobrazit a dle své volby nastavit v podrobném nastavení naší cookies liště.

Upozorňujeme, že třetí strany (včetně např. poskytovatelů externích služeb) mohou rovněž používat cookies a/nebo přistupovat k údajům shromažďovaným cookies na webových stránkách.

Souhlas může být vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv. cookie liště Soubory cookies můžete i následně v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých.

Další informace o správě cookies v jednotlivých prohlížečích naleznete na následujících odkazech:

VII. Vaše práva

1.) Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

2.) Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

VIII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1.) Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2.) Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

3.) Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

IX. Závěrečná ustanovení

1.) Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2.) Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 26.4.2024.